متن اهنگ بیر اورگیم وار امین صادقی آذر

 

بیر اورگیم وار یاریسی سنده
مین ایستم وار هامیسی سنده
سن ایستسنده ایستمسنده
قلبیمده تک سن آریسی سنده

سٸودیکجه چوخ حساس اولور اورک
یامان اولموشام اورگی کوورک
منیم گوزومده ان گوزل گویچک
بیلکی بیر سنسن بیر حوری ملک

بیر اورگیم وار یاریسی سنده
مین ایستیم وار هامیسی سنده
سن ایستسنده ایستمسنده
قلبیمده تک سن آریسی سنده

قارانلیغیمین ایشیغی سنده
کوسن حیاطین باریشیغی سنده
حیاط گوزلدی سٸویب سٸونده
اوگوزلیگین یاراشیغی سنده

بیر اورگیم وار یاریسی سنده
مین ایستگیم وار هامیسی سنده
سن ایستسنده ایستمسنده
قلبیمده تک سن آریسی سنده

متن آهنگ جدید امین صادقی آذر بیر اورگیم وار