متن اهنگ از یه جا به بعد سارن

از یه جا به بعد

تو میمونی و چند تا عکس روبروت

تنها تر میشی

همش تو فکر اینی تقصیر کی بود

از یه جا به بعد

حالو هوای قلبت ابری تر میشه

داری عادت میکنی هیشکی نیست پیشت

این و حرفا آخر یادگاری میشه

بمونه پیشت

که موندم با چشم تر

حرفای پشت سر

نمیخواستن که باشی مردم این شهر

هی گفتی نمیشه

میخوای بری که چی شه

که بشم تنهاتر از قبل

هی دور تو گشتم دورم زدی تو هر چند

دیگه فایده ای نداره

هم دردی همدردی دستامو ول کردی

یکی میاد سرت میاره

از یه جا به بعد

یه آدم دیگه تو آینه روبروته

هی به خودت میای تنهایی رخنه کرده تو تار و پودت

از یه جا به بعد

میترسی یکی بیاد دوست داشته باشه

بره تنهات بذاره عاشقت نباشه

اینو یادم دادی اینو یادت باشه

 

که موندم با چشم تر

حرفای پشت سر

نمیخواستن که باشی مردم این شهر

هی گفتی نمیشه

میخوای بری که چی شه

که بشم تنهاتر از قبل

هی دور تو گشتم دورم زدی تو هر چند

دیگه فایده ای نداره

هم دردی همدردی دستامو ول کردی

یکی میاد سرت میاره

از یه جا به بعد