متن آهنگ یا بیا یا میام مسیح و آرش

یا میای یا میام بگی هرجا میام
سر تو تا ته دنیا میام

تو من رو درک کن نباشی در کل
نداره بی تو این گوشیه زنگ خور

توو دل خوشگله تو نزار غم بشه پر
یکم حوصله کن من میرسم

فکر نکن دوری نه جایی گیر بودی من
پیشتم فقط یه زنگی بزن

فرقی نداره شمرون و تهرون
بی تو برا من عاشق حیرون

لطفی نداره بالا و پایینش
شهری که تو نیستی توش خالیه

یا میای یا میام بگی هرجا میام
سر تو تا ته دنیا میام

تو من رو درک کن نباشی در کل
نداره بی تو این گوشیه زنگ خور

یا میای یا میام بگی هرجا میام
سر تو تا ته دنیا میام

تو من رو درک کن نباشی در کل
نداره بی تو این گوشیه زنگ خور

تو رو آسون گیر نیاوردم
بخوام از دستت بدم

عشقمه این یادگاریا
نخواه که من پس بهت بدم

یا بیا دوریت رو کم کن
یا من رو برگردون اول

نگو دوستت نداشتم
نگو من بد بودم نه

یا میای یا میام بگی هرجا میام
سر تو تا ته دنیا میام

تو من رو درک کن نباشی در کل
نداره بی تو این گوشیه زنگ خور

یا میای یا میام بگی هرجا میام
سر تو تا ته دنیا میام

تو من رو درک کن نباشی در کل
نداره بی تو این گوشیه زنگ خور

تکست آهنگ یا بیا یا میام مسیح و آرش AP