متن آهنگ یار دل آزرده امیرحسین افتخاری

امروز و فردا نکن ای یار

توو سینه غوغا نکن ای یار

اینجوری که پیش نمیره کارِ دنیا

عاشقم کنی تو دل نبندی اما

یک عمر فقط امروز و فردا کردی آخر زدی رفتی

یک شب کبوتر شدی از شونه یِ من پَر زدی رفتی

ای دلبر دیوانه بیا تاب ندارم

شب دارم و بی رویِ تو مهتاب ندارم

من دوسِت دارم هنوز یارِ دل آزرده ی من

این همه ناز نکن عشقِ قسم خورده ی من

تو که زیبای منی دلبرِ رعنای منی

از کجا آوردی عشوه هاتو آتیش میزنی

یار دل آزرده ی من، عشقِ قسم خورده ی من

عشقِ قسم خورده ی من

دوسِت دارم و باز، تو مشغولی به ناز

منم میل عجیبی به تماشای تو دارم

تو از حور و پَری، فریبنده تری

عجب شوقی به چشمای فریبای تو دارم

به چشمای تو دارم

من دوسِت دارم هنوز یارِ دل آزرده ی من

این همه ناز نکن عشقِ قسم خورده ی من

تو که زیبای منی دلبرِ رعنای منی

از کجا آوردی عشوه هاتو آتیش میزنی

یار دل آزرده ی من، عشق قسم خورده ی من

عشقِ قسم خورده ی من

من دوسِت دارم هنوز یارِ دل آزرده ی من

این همه ناز نکن عشقِ قسم خورده ی من

تو که زیبای منی دلبرِ رعنای منی

از کجا آوردی عشوه هاتو آتیش میزنی

یار دل آزرده ی من، عشقِ قسم خورده ی من

عشقِ قسم خورده ی من

متن آهنگ امیرحسین افتخاری به نام یار دل آزرده