متن آهنگ یادم نرود علی حلوی و بهنام اشرفی کیا

 

یادم نرود نگاه اولت

یادم نرود کلام آخرت

یادم نرود چگونه دل ربودی از من

پروانه شدم به دور شمع تو

آواره شدم به طرف کوی تو

آخر چه شود نشانه ای بگیری از من

🎵🎵🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶🎶

حیف

جوانی ام به سر رسیده

حیف

زمانه، قامتم خمیده

رنگ رخسار پریده

شاخه گل بودم به باغ عاشقی

و حواسم به پر شاپرکی بازیگوش وسط باغچه بود

🎵🎵🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶🎶

که زمستان آمد

لحظه ها یخ بستند

شاپرک سوی گل تازه تری پر زد و رفت

و از آن پس نه زمستان به سر آمد نه بهاری آمد

هر جا که روم قدم به هر قدم

دنبال توام تو کوچه های غم

شهزاده ی من چرا خبر نداری از من

🎵🎵🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶🎶

روزی که رسد خبر به گوش تو

حرفی بزند لب خموش تو

گوید به همه چگونه دل بریدی از من

حیف

جوانی ام به سر رسیده

حیف

زمانه، قامتم خمیده

رنگ رخسار پریده