متن آهنگ یادته عرفان و سوگند

رفتیو رفتیو این دل من منتظر بشنوه آخر شب
صدا گرمتو از پشت خط جلو چشممه تصویرت همش

در باز شد اومدی تو کل دنیام آفتاب شد اومدی تو
آره میخواستی دلو به من بدی میخواستی همه زندگیتو به من بگی
نمیگذرم ازت من یکی اگه سهم من نیسی بگو اصن سهم کی
مث دستام میتونه بگیره دست کی بدن گرمتو تو بغلش لعنتی
توی گوشم میخوام با اون دوتا لب بگی همه آهنگای دوران بچگی
امکان نداره از حرفای هم خسته شیم فقط از یه چی ترس داریم اونم ترس چی
که وقتی صبح بشه باید از پیشم بری پس نمیزاریم تلف بشه لحظه ای
نمیزام چون بینمون فاصلس بری باد زمان ببرتت قاصدک بش

رفتیو رفتیو این دل من منتظر بشنوه آخر شب
صدا گرمتو از پشت خط جلو چشممه تصویرت همش

میخواستم همه چیو بگمو وقت نشد به خودم گفتم عرفان بگو دیگه خر نشو
ولی خودت فهمیدی و دیدی قلبمو یادته آخرین شب خندیدیم از شب تا صبح
یادته افتادم پایین یادته تخترو یادته نورو کم میکردم گفتی ور نرو
یادته لهجرو همه کارو خندرو جون من بگو یادته هنوز صحنرو
یادته میخواستم موهاتو خشک کنم بهم میخندیدی میگفتی چه ک*خلم
خندت بقیرو تو دل من کشت و رفت حسی که نمیتونم بهش پشت کنم
دنیا اینه دیگه دلم ببین خشک و تر میسوزن با هم ولی گاهی قول من
میام میرسم میگیرمت از پشت بغل حتی یه نگاه نمیکنم به پشت سر

رفتیو رفتیو این دل من منتظر بشنوه آخر شب
صدا گرمتو از پشت خط جلو چشممه تصویرت همش

بود و نبودمو تو کردی نابود منو تو شدش هر چه ما بود
انگار یه خواب بود من تو تخت تابوت
میخوابم توش داغون آره رفتی آسون
حالا راه ما دور دادی قلبت رو به من
حالا من منتظرم که اون دستتاتو بگیرم
اون چشماتو ببینم باشی بغلم
آره من منتظرم بدی لبهاتو به من
باز اون حستو بگیرم اون حستو بگیرم عشقم نفسم
رفتیو رفتیو این دل من منتظر بشنوه آخر شب
صدا گرمتو از پشت خط جلو چشممه تصویرت همش