متن آهنگ گل مریم رضا بهرام

ای گل مریم خوابتو دیدم باز

تووی رویایی دلنشین و دل باز

گفتم از عشق و ساده خندیدی

میوه ی عشقو از دلم چیدی

اما یک لحظه، بی تو بارون شد

فهمیدم خوابم، دنیام زندون شد

این گل مالِ منه، دست به شاخه هاش نزنید

این گل مالِ منه، از گل برگ هاش دل بکَنید

این گل مالِ منه، دست به شاخه هاش نزنید

این گل مالِ منه، از گل برگ هاش دل بکَنید

اینبار که میای، بارونو بیار

رو شونه یِ من، توو خونه ی من

درداتو بزار

درداتو بزار، رو شونه یِ من

شاید که خزون، رفتش بی نشون

از باغ بهار

این گل مالِ منه، دست به شاخه هاش نزنید

این گل مالِ منه، از گل برگ هاش دل بکَنید

این گل مالِ منه، دست به شاخه هاش نزنید

این گل مالِ منه، از گل برگ هاش دل بکَنید

این گل مالِ منه، دست به شاخه هاش نزنید

این گل مالِ منه، از گل برگ هاش دل بکَنید

متن آهنگ رضا بهرام به نام گل مریم