متن آهنگ چک و چونه سارن

خواب و خیال من شور و اشتیاق من
بی تو به سر نمیشه عشق بی همتای من
کاش بارون بزنه، لای موهای بهار
تو کنارم بمونی، غم بره از دل ما
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
بذار دنیا بدونه عشق میمونه
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
آخه دیگه نداری بهونه حنات رنگی نداره آی دیوونه
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
بذار دنیا بدونه عشق میمونه
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
آخه دیگه نداری بهونه حنات رنگی نداره آی دیوونه

♫♫♫♫
سر بذار رو شونه‌ی من دل من گرمِ توئه
این دل دیوونه‌ی من حواسش پرته توئه
خلوت چشای مستت دوای درد منه
اخمت وقتی که قهری نقطه‌ی ضعف منه
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
بذار دنیا بدونه عشق میمونه
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
آخه دیگه نداری بهونه حنات رنگی نداره آی دیوونه
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
بذار دنیا بدونه عشق میمونه
چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه
آخه دیگه نداری بهونه حنات رنگی نداره آی دیوونه