متن آهنگ چشم آهو فرزاد فرخ
تا دیدم تو را عشق در دل شد آوار
دلبستم این دیوانه را هی مَده آزار
چه کردی آتش به پا کردی
بر جان نشستی وای گرمای بازار
ای پری روی من ، سیَه ابروی من
عشق دلخواه منی ، چشم آهوی من
ای پری روی من ، سیَه ابروی من
عشق دلخواه منی ، چشم آهوی من
چشم آهوی من
با چشم و ابروت وای بردی دلم زود
جان محو تو میشم بس که شیرین زبانی
کمتر بکن ناز
هی قلب مرا تا کی در بند خود داری بگو زیبای جانی
ای پری روی من ، سیَه ابروی من
عشق دلخواه منی ، چشم آهوی من
ای پری روی من ، سیَه ابروی من
عشق دلخواه منی ، چشم آهوی من
چشم آهوی من
ای پری روی من ، سیَه ابروی من
عشق دلخواه منی ، چشم آهوی من
ای پری روی من ، سیَه ابروی من
عشق دلخواه منی ، چشم آهوی من
چشم آهوی من
متن آهنگ فرزاد فرخ به نام چشم آهو