متن آهنگ پینوکیو از زیها

🎧کی‌ میگه تو حالت عادی ام
من‌ تو شرایط حادی ام
🎧دروغ اگه دوست داری بشنوی من عالی ام
همه بهم میگن چقدر رکیو
🎧ازم می پرسن دوست داری تو کیو
من کی و بخوام میونه اینهمه پینوکیو
🎧هی دیگه نپرسین ازم من کی ام
زیر زمینم یه کرم خاکی ام
🎧از اینهمه دری که روم بسته شد شاکی ام
آدما مثل یه تله موشنو
🎧میگن می مونن پس حالا کوشنو
عادتشونه نزدیک شون بشی دورشنو