متن آهنگ ورژن جدید و دو جان جان ۲ افشین آذری و حسین ثانی

اومدم به دیدنت زیبای من پیش تو اینجا پیش تو اینجا  ♪♪

چجوری بهت بگم دوست دارم تو عشقمی تنها عشقمی تنها  ♪♪

جان جان دع گوروم نقدر قلبینه گچمیشم  ♪♪

جان جان دع گوروم نیه من سنی چوخ سومیش  ♪♪

جان جان میدونی میدونی جونمو پات میدم  ♪♪

جان جان میدونی میدونی شدی دنیای من  ♪♪

 

برام عشقی نفسی واسه عمرم تو بسی  ♪♪

بذار همه بدونن عشقمی نه یک هوسی  ♪♪

برام عشقی نفسی واسه عمرم تو بسی  ♪♪

بذار همه بدونن عشقمی نه یک هوسی  ♪♪

منم برات میمیرم به عشق تو اسیرم  ♪♪

فدای اون چشای خوشگلت میشم به ولا  ♪♪

جان جان میدونی میدونی جونمو پات میدم  ♪♪

منیم عشقیمده سنسن منیم عومروم ده سنسن  ♪♪

منیم جانیم دا سنسن سنین قوربانین اولام  ♪♪

جان جان میدونی میدونی شدی دنیای من  ♪♪

جان جان میدونی میدونی جونمو پات میدم  ♪♪

جان جان میدونی میدونی شدی دنیای من  ♪♪

جان جان دع گوروم نقدر قلبینه گچمیشم  ♪♪

جان جان دع گوروم نیه من سنی چوخ سومیش  ♪♪