متن آهنگ واسه تولدم سارن

واسه تولدم خودت بیا منو

از این جهان ببر یه جای دور سفر
واسه تولدم بیا تا چشم من

خشک نشده به در واسه تولدم

برام بغل بخر
بین غریبه ها بهم خوش نمیگذره و

قتی ندارمت تنهایی بهتره
وقتی ندارمت مگه فرقی میکنه

چند سالم بشه قلبم نمیکشه

میگن که وقتشه شمع هامو فوت کنم

بستم چشامو تا باز آرزوت کنم
واسه تولدم خودت بیا منو

از این جهان ببر

یه جای دور سفر
واسه تولدم

بیا تا چشم من خشک نشده به در

واسه تولدم برام بغل بخر