متن آهنگ وابستگی از محسن یگانه

یه عمر موج اون نگات هرجا که خواسته بردتم
 آخه چشات فهمیده که یه عمر کشته مردتم
منو کشون کشون ببر میخوام بیام تو دام تو 
فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو
حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی 
فقط برای خودمی و بخوای نخوای یار منی
وای از این وابستگی دلو سپردم دست کی 
دست تو که فقط با حرف میتونی رامم کنی
راهشو میدونستی و آخرم تونستیو 
فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی
وای از این وابستگی دلو سپردم دست کی 
دست تو که فقط با حرف میتونی رامم کنی
راهشو میدونستی و آخرم تونستیو 
فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی

متن آهنگ وابستگی از محسن یگانه

غافل از اینی که چشات باز داره خوابم میکنه 
مگه چشات چی داره که خونه خرابم میکنه
دیگه دلتنگی من هولت نمیده سمت من 
تا چشام تر نشده بیا و حرفتو بزن
میگم تو فکرتم همش میگی تو فکرت هستنو 
با اینکه مغروری ولی تجربه کن دلبستنو
وای از این وابستگی دلو سپردم دست کی 
دست تو که فقط با حرف میتونی رامم کنی
راهشو میدونستی و آخرم تونستیو 
فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی
وای از این وابستگی دلو سپردم دست کی 
دست تو که فقط با حرف میتونی رامم کنی
راهشو میدونستی و آخرم تونستیو 
فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی