متن آهنگ همیشگی شادمهر عقیلی

اولش باور نکردم
اونم انگار عاشقم بود
هرچی از دلش بهم گفت
حرفای دل خودم بود

وقتی دستاشو گرفتم
خودشو دید تو نگاهم
اولش باور نمی کرد
من تو عشق زیاده خواهم


عاشقم بمون همیشه
باورم همیشگی شه
فرق بین بود و نبودت
فرق مرگ و زندگی شه

گاهی می ترسم که شاید
کله شهر با من رقیبه
تو که میدونی چی میگم
غیر از این باشه عجیبه

بی دلیل یا بی اراده
نگرانم میشی گاهی
پای عشق باشه عزیزم
خودتم زیاده خواهی

**************

عاشقم بمون همیشه
باورم همیشگی شه
فرق بین بود و نبودت
فرق مرگ و زندگی شه

عاشقم بمون همیشه
باورم همیشگی شه
فرق بین بود و نبودت
فرق مرگ و زندگی شه