متن آهنگ هایدی سویله
چرا هر وقت تورو میبینم زبونم بند میاد؟

Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur


چرا هر وقت میبینمت گل های تو دستم پژمرده میشن؟

Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur


هر وقت می بینمت انگار که دنیا به پایان میرسه

Gözlerine bakınca dünyalar benim olur


تو چشمات که نگاه میکنم دنیا مال من میشه

Susma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen söyle


هی دل من ساکت نمون یالا تو بگو

Aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye


عشقم و دردم رو به محبوبم بگو

(دوبار تکرار)
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi


یالا بگو که چطور دوسش دارم

Haydi söyle rüyalarda gördüğümü


یالا بگو که تو رویاهامم اونو میبینم

Haydi söyle uykusuz gecelerimi


یالا از شب های بیخوابیم بگو

 

Haydi söyle
یالا دیگه بگو

تکست آهنگ ابراهیم تاتلیس هایدی سویله

Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar
هر وقت تو رو میبینم آتیش میگیرم

 

Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar
هر بار می بینمت قلبم آتیش میگیره و میسوزه

 

Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar
هر بار می بینمت همه خاطره هام جون میگیرن

 

Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanla
هر بار می بینمت انگار که همه زمان ها متوقف میشن

 

Susma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen söyle
هی دل من ساکت نمون یالا تو بگو

 

Aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye
عشقم رو به محبوبم بگو دردمو بهش بگو

(دوبار تکرار)


Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
یالا بگو که چطور دوسش دارم

 

Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
یالا بگو که تو رویاهامم اونو میبینم

 

Haydi söyle uykusuz gecelerimi
یالا از شب های بیخوابیم بگو

 

Haydi söyle
یالا دیگه بگو