متن آهنگ نازنین یار از علی حلوی
 
دلم اسیر تو بند تو
آی به موی بور بلند تو
ببند موهای کمندتو
شوره چشم مردم
دلم افتاده به چنگ تو
آی به چشم سیاه قشنگ تو
میزنم به این سینه سنگتو
شوره چشم مردم
نازنین یار من محرم اسرار من
ماه شب تار من بتاب بر من
مرغ غزل خوان من نم نم باران من
نور دو چشمان من بتاب بر من
شب روز بیدارم همش تو فکر یارم
این حال و روزمه چون تورو دوست دارم
زیبا نگارم دیگه طاقت ندارم
برگرد کنارم چون تورو دوست دارم
نازنین یار من محرم اسرار من
ماه شب تار من بتاب بر من
مرغ غزل خوان من نم نم باران من
نور دو چشمان من بتاب بر من


 متن آهنگ نازنین یار علی حلوی