متن آهنگ میشه برگردی محمد رضا گلزار
بگو پس من چی
خستم از هر کی
که نمی تونه ببینه من و تو رو
گیرم که رفتی
چشمات iم بستی روو من
اگه آروم میشی باشه برو
دم میزدی از عاشقی پس کو؟
به همه میگفتم عاشقم بود
حیف دلی که به هم دادیم
فکر نمی کردم بری انقدر زود
به سرم زده هوات رو خب بیا برگرد
به همه چی بگم ، بگم ولم کرد؟
آخه چطور دلت اومد که من رو تنهام بذاری
به سرم زده یه روزی یه جایی با تو
بشنوم خودم فقط صدای خنده هات رو
یعنی میشه برگردی بگی دوستم داری؟
از یه طرف من از یه طرف هم
تو بیا با هم بسازیم همه چی رو
دردت به قلبم ، دورت بگردم
بیا و سخت نگیریم زندگی رو
از یه طرف من از یه طرف هم
تو بیا با هم بسازیم همه چی رو
دردت به قلبم ، دورت بگردم
بیا و سخت نگیریم زندگی رو
به سرم زده هوات رو خب بیا برگرد
به همه چی بگم ، بگم ولم کرد؟
آخه چطور دلت اومد که من رو تنهام بذاری
به سرم زده یه روزی یه جایی با تو
بشنوم خودم فقط صدای خنده هات رو
یعنی میشه برگردی بگی دوستم داری؟
متن آهنگ محمد رضا گلزار به نام میشه برگردی