متن آهنگ مثلث برمودا زیها

این روزا همه جا پیچیده

میگن من دیوونه شهرم
هر کی ندونه تو که میدونی

من عاشق ترین آدم شهرم

جز تو با همه قهرم یکاری نکنی

در رم بمام حواست باشه یذرم
نمیخام تورو بازی بدمتو ندارم از این مودا
تو خودت منو کشیدی تو

خودت مثل مثلث برمودا
نذاری بری تو زورا نکنه بری اون دور دورا
کهکشون بی نشون تویی که یه آدم ندیدن تو خوابشون
حالشون بد میشه وقتی ببین منو تو تا پای جون پای هم باشیم