متن آهنگ لالایی احسان دریا دل
افتادیم به دور تکرار و
تا کی باید بشنویم از هم بد و بیراه رو
تا کی میونِ بحثامون از من هی اصرار و
از تو هی انکار و
سکوتتو بکشن نگو حرف ندارم نکن این کارو
یه رحمی کن به من که واسه تو شدم یار و
لالایی بخون واسم نمونم شبا بیدار و
لبخند بزن من بزنم واسه تو گیتار و
اسپند برات دود کنم دور کنم درد و بلا ها رو
آخه رفتاراش منو دیوونم کرده
اگه دیدینش بهش بگید برگرده
سرده سر پُر سر درده
نیستی ببینی نبودت چی کارم کرده
آخه رفتاراش منو دیوونم کرده
اگه دیدینش بهش بگید برگرده
سرده سر پُر سر درده
نیستی ببینی نبودت چی کارم کرده
هی سخت نکن واسمون این راه رو
تا کی باید گریه کنم پاک کنم چشم تَر و تارو
تا کی باید حرف بزنم چیزی نگی گوش ندی حرفا رو
نکن این کارو، بیا از رو دوشِ من این دفعه رو تو بردار این بارو
یه رحمی کن به من که واسه تو شدم یار و
لالایی بخون واسم نمونم شبا بیدار و
لبخند بزن من بزنم واسه تو گیتار و
اسپند برات دود کنم دور کنم درد و بلا ها رو
آخه رفتاراش منو دیوونم کرده
اگه دیدینش بهش بگید برگرده
سرده سر پُر سر درده
نیستی ببینی نبودت چی کارم کرده
آخه رفتاراش منو دیوونم کرده
اگه دیدینش بهش بگید برگرده
سرده سر پُر سر درده
نیستی ببینی نبودت چی کارم کرده
متن آهنگ احسان دریا دل به نام لالایی