متن آهنگ قول نمیدم شایان اشراقی

اون دو تا چشماش شده یه گرفتاری

بگو این عشقو تو هم توو دلت داری

کم میشه آخه مگه یه روز از عشقم

من روانیتم همه بدونن بهتر

همه دنیامو واسه تو میدم میره

خوب دلم میخواد دلی که بی تقصیره

دور بشی از من بری پیِ قرص هاشه

قول نمیدم من کسی مثل تو باشه

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثلِ منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثل منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

من به تو نزدیکم، نزدیک شو به من

دیگه از اینکه میگن دورم ازت حرفی نزن

بگو این عشقو با دنیا من عوض نمیکنم

بگو تا هر جا رسیدم به همه بگم من هم

دل شده مجنون و، اون چشمای مغرور و

یه کم خواست ، یه کم خاص

کاش مالِ من شه، دنیاش دنیای من شه

دلم خواست، دلم خواست

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثلِ منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثل منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثلِ منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثل منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثلِ منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

بگو با همه فرق داری

بگو بگو بگو بگو

یکی مثل منو کم داری

بگو بگو بگو بگو

متن آهنگ شایان اشراقی به نام قول نمیدم