متن آهنگ قول مرداد

اگه بودی حالم بد نمیشدو به این زودی چشام تر نمیشدو
چرا دوری نسبت حسم تو داری میشی دیگه مث من
مهم نیست اگه میباره اشکاش
یادش نیست اونهمه قول و حرفاش
خواستم ولی نخواست که بشه
این تنهایی دلیل نبودنشه
چرا به قلب تنهام تو سر نمیزنی
چون تو حال خوبت به من زنگ نمیزنی
تو هم کم بد نکردی قبول کن
تو خودت گفتی خسته شدم تموم کن
الانم تموم کن ولی این بحثو
بیا از دلم بکن این ترسو
که من قراره از دست بدمت
اون قلبت هنو واسه خودمه
اصن قرار نی ما جدا شیم نه
باعث حال خوب حسوداشیم نه
مگه آسون تورو بدست آوردم که راحت بخوام به کسی بدمت نه
قهر داری ولی کات هیچوقت
هر باری که دیدمت بیشتر شدم عاشقت
حتی گیرایی که بهم میدی جالبه واسم جالبه
بک گوشیم عکس دستامونه
بدون بدن همدیگه سردمونه
میای بغلم کنی بهم بگی دوست دارم
تو فقط بمون نرو بقیش با من
میدونم حالم فقط با تو خوب میشه
خودتم اینو خوب میدونی آخه تا من
فاصله ای نداری ستاره و ماهم
تو فقط بمون نرو بقیش با من
میدونم حالم فقط با تو خوب میشه
خودتم اینو خوب میدونی آخه تا من
فاصله ای نداری ستاره و ماهم
نیاری جا من کسیو

از کجا اومدی اصن تو زندگیم
که الان شدی واسم کل زندگیم
صبح تا شب پشت گوشی دوست دارم بهم بگی
با تو من نمیکنم حس خستگی
خوب شده حالم فقط با تو
نمیدم به کسی من دیگه اصن جا تو
بغل تو شده واسم پاتوق
هرکی اومد سمتمون بگیم بکش راتو
از کجا اومدی اصن تو زندگیم
که الان شدی واسم کل زندگیم
صبح تا شب پشت گوشی دوست دارم بهم بگی
با تو من نمیکنم حس خستگی
خوب شده حالم فقط با تو
نمیدم به کسی من دیگه اصن جا تو
بغل تو شده واسم پاتوق
هرکی اومد سمتمون بگیم بکش راتو

ترانه شعر آهنگ مرداد قول