متن آهنگ قلبم تهی
تویی مث قلبم، اونم وقتی راه میره
اون مث خونه توو رگ
همیشه هم، جایِ تو خالیه
میدونی دیوونتم
با تو من سرپام، میشه حالِ من خوب
وقتی که هستی، هستی پس بمون
اومدی سرِ راهم، شدی دلیلِ خنده هام
تویی امید لحظه هام، بمون برام
بمون برام، بمون برام
شدی دلیلِ خنده هام، تویی امید لحظه هام
بمون برام
قلبم، قلبم، قلبم، بمون برام
قلبم، قلبم، قلبم، بمون برام
تنهایی با تو تنهایی نیست
نمیکردم من جایی ریسک
تا وقتی بهم ثابت شد کمیابی
مثل تو هر جایی نیست
فرشته ی رویِ زمین
حالم با تو خوبه همین
آینده رو با تو میبینم
خوبیش اینه که توو مودِ همیم
با تو من سرپام، میشه حالِ من خوب
وقتی که هستی، هستی پس بمون
اومدی سرِ راهم، شدی دلیلِ خنده هام
تویی امید لحظه هام، بمون برام
بمون برام، بمون برام
شدی دلیلِ خنده هام، تویی امید لحظه هام
بمون برام
قلبم، قلبم، قلبم، بمون برام
قلبم، قلبم، قلبم، بمون برام
قلبم، قلبم، قلبم، بمون برام
متن آهنگ تهی به نام قلبم