متن آهنگ فال خوش امیر عظیمی

یلدا یلدا شبِ بلند، گیسویت را دوباره وا کن

چنان نماند و چنین نخواهد ماند

یلدا یلدا، مرا صدا کن

از تنهایی، مرا رها کن

چنان نماند و چنین نخواهد ماند

یلدا یلدا، بیا و خوش کن حال من را

بگو به دنیا فالِ من را، که غم نخواهد ماند

یلدا شب را، ببر به فردا

وا کن اخم گذشته ها را

چنان نماند چنین هم نخواهد ماند

انار دانه دانه دانه یاقوتی

به شب بتاب و تب به خنده مربوطی

تو طعم هندوانه های مشروطی

یلدا یلدا بیا و خوش کن، حال من را

بگو به دنیا فالِ من را، که غم نخواهد ماند

یلدا شب را، ببر به فردا

وا کن اخم گذشته ها را

چنان نماند چنین هم نخواهد ماند

یلدا شب را، ببر به فردا

وا کن اخم گذشته ها را

چنان نماند چنین هم نخواهد ماند

متن آهنگ امیر عظیمی به نام فال خوش