متن موزیک شیرین پرستو

لای لای لای لای لای لای

نمی شه این جوری انقدر عاشقت بشم من نمی دونستم انقدر پا بنده دلم

قسم به چشمهات هیچکی نیومد به چشم فکر نمی کردم انقدر به تو وابسه بشم

کُل شهرم که حسودی بکنن به عشقمون من همون شیرین قَبلم تو فرهاد بمون

نذار آدمها بگن نموندن روی حرفشون من خسته تر از توام نری جون هر دومون

عاشقونه باز صدا کن اسممو توی هر جمعی نشستی بگو دوست دارم عشقمو

عاشقونه باز نگاه کن عشقت و پرسیدن دلت کُجا ست بگو دادی به من یهو

عاشقونه باز صدا کن اسممو توی هر جمعی نشستی بگو دوست دارم عشقمو

عاشقونه باز نگاه کن عشقت و پرسیدن دلت کُجا ست بگو دادی به من یهو

من و تو تُو این هوا به هم دل بستیم شدیم ماله همو ما به هم بَد وصلیم

دیگه انگاری تو هم فکرت پیش منه کُل این شهر می دونن ما پایه هم هستیم

عاشقونه باز صدا کن اسممو تویه هر جمعی نشستی بگو دوست دارم عشقمو

عاشقونه باز نگاه کن عشقت و پرسیدن دلت کُجا ست بگو دادی به من یهو

عاشقونه باز صدا کن اسممو تویه هر جمعی نشستی بگو دوست دارم عشقمو

عاشقونه باز نگاه کن عشقت و پرسیدن دلت کُجا ست بگو دادی به من یهو