متن آهنگ شبگردی علی حلوی

چاره ندارد بی تو شب گردی
کجای شهرو با کی میگردی
تو این دیوانه را آواره کردی
چاره ندارد منه بیچاره
دنیا برام شبیه آواره
تا وقتی که تو برگردی دوباره
چه ها کردم ندیدی و گذشتی
شدم مجنون ولی لیلا نگشتی
رفتی
حسرت به دل ماندم تورا
بی بال و پر کردی مرا
ترکم چرا کردی چرا
رفتی
رفتی و دل غمخانه شد
با خنده ها بیگانه شد
خاکستر پروانه شد
در آرامش چه طوفانی به پا کردی
بدون من چه بی رحمانه خونسردی
به جان تو نفهمیدم چرا رفتی
فراموشت نکردم تا که برگردی
گمان کردم طبیبی ، مرهم دردی
ندانستم چه بی احساس ونامردی
تمام شهر را گشتم به تنهایی
ولی چاره ندارد بی تو شبگردی
چه ها کردم ندیدی و گذشتی
شدم مجنون ولی لیلا نگشتی
رفتی
حسرت به دل ماندم تورا
بی بال و پر کردی مرا
ترکم چرا کردی چرا
رفتی
رفتی و دل غمخانه شد
با خنده ها بیگانه شد
خاکستر پروانه شد

 

متن آهنگ علی حلوی به نام شبگردی