متن آهنگ شایعه حامد همایون
بگو رفتنت فقط یه شایعست
نفس زمین رو بند آوردی
تو که میخواستی به این زودی بری
پس چرا از هممون دل بردی
پاشو مثل اون روز ها همش بخند
شهر من صدای خندت رو میخواد
پاشو این نقشت رو من دوست ندارم
به تو جز زندگی هیچی نمیاد
ماهی قرمز بی تنگ بلور
شب عیده و دلم آتیشه
مادرت به عشق دیدنت هنوز
غروب رو راهی دریا میشه
ماهی قرمز بی تنگ بلور
شب عیده و دلم آتیشه
مادرت به عشق دیدنت هنوز
غروب رو راهی دریا میشه
غروب ها همه چی بدتر میشه
انگاری توو آسمون جنگ میشه
نمیتونم عکس هات رو نگاه کنم
نفسم مثل دلم تنگ میشه
ماهی قرمز بی تنگ بلور
شب عیده و دلم آتیشه
مادرت به عشق دیدنت هنوز
غروب رو راهی دریا میشه
ماهی قرمز بی تنگ بلور
شب عیده و دلم آتیشه
مادرت به عشق دیدنت هنوز
غروب رو راهی دریا میشه
امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم
متن آهنگ حامد همایون به نام شایعه