متن آهنگ پرستو دیوونه نرو

دلم واسه تو تنگ شده برا خاطراتت برعکس تو که سردت شده از من

دیوونه بازی های تو نیستی مثل قبلاًنات اصلاً می کشه منو نرو نرو

دلم واسه تو تنگ شده برعکس تو که سَرد شده از من نیستی مثل قبلاً نات اصلاً

من و خاطرات تو دیوونه بازی های تو می کشه منو نرو دیوونه نرو دیوونه نرو

ای ای ای ای ای ای ای ای

چشها خیره به ساعت تو با خیاله راحت واست چیزی مهم نیست شده عادت

ولی من دلم می خواد دوران با تو بودنم برگرده مهم نیست کدوم مون به اون یکی بد کرده

راهش و کَج کرده با خودش لَج کرده من فقط دلم می خواد دوران با تو بودنم برگرده

ای ای ای ای ای ای ای ای