متن آهنگ دکتر ساسی

دکتر جون دکتر
چرا هی‌ میری دور دور

انقدر داغ بدنت میزنه هی‌ بالا کنتور
دکتر جون دکتر بدو پیکمو پر کن
شما همینجور که میرقصی بدنتو شل کن
وای

حالا وقته قرِ حالا
ساسی اومدی که بری بالا

هرچقدر ناز کنی‌ تش ماله منی‌ مثل سریالا
همه تو دلیا همه خفنا کارداشیان طوری بدنا

میگی‌ چقدر بی‌ ادبی‌ پس سلامتی‌ بد دهنا
روحانی با برجامش فدای اون اندامش
بدو بیا بغلم مهم نی چی میشه سرانجامش

دکتر جون دکتر
چرا هی‌ میری دور دور
انقدر داغ بدنت میزنه هی‌ بالا کنتور

دکتر جون دکتر بدو پیکمو پر کن
شما همینجور که میرقصی بدنتو شل کن

میگی‌ تویی تاج سرم هی بابا خیلی‌ نوکرم بیب
شما کجا ما ها کجا سلامتیت زدم سیک

آخ نداریم رو دستش
دل من عاشق هستش انقدر خجالت نکش

خودت خوشگل تری از عکست
همه به خط شن (چرا؟) بالاست پرچم
منو یه تیم دیوونه که میترکونیم هرشب

حالا وقته قرِ حالا ساسی اومدی که بری بالا
هرچقدر ناز کنی‌ تش ماله منی‌ مثل سریالا

دکتر جون دکتر
چرا هی‌ میری دور دور

انقدر داغ بدنت میزنه هی‌ بالا کنتور
دکتر جون دکتر

بدو پیکمو پر کن
شما همینجور که میرقصی بدنتو شل کن

سلام گلایه تو خونه
محصلایه نمونه

قول بدین که حرفهای دکتر یادتون بمونه
مرسی‌

همیشه قبل خواب دو تا شات بزنو راحت بخواب
همیشه یادتون باشه اول اینستا بعد کتاب

تا وقتی‌ که بزرگ شدین قشنگ شدین ژل زدین
تا وقتی‌ پلنگ شدینو با بیست نفر رل زدین

بهتون میگن دل ندین بهتون میگن قر ندین
میگن ساسی گوش نکنین مهمونیا رو جر ندین

تکست آهنگ دکتر ساسی مانکن