متن آهنگ دونه دونه 2 محسن ابراهیم زاده

بیخودی نیست که این دل شده قربونت

من به قربون تو و زلف پریشونت

ما علاقمون به هم خیلی شدیده

کسی مثلشو ندیده

ما علاقممون درست سرِ جاشه

مگه میتونست که بهتر از این باشه

مگه هست توو دنیا، مثلِ ما دو تا

یه شبه منو مجنون، کردی لیلا

بگو چی داری که دلِ منو میکِشونی

فاصله باشه میمیرم از نگرونیت

مگه هست توو دنیا، مثلِ ما دو تا

یه شبه منو مجنون، کردی لیلا

بگو چی داری که دلِ منو میکِشونی

فاصله باشه میمیرم از نگرونیت

تبِ عشق، یه تبِ واگیر داره

با جوون و پیر کار داره

که به همه واگیر داره

ما علاقمون به هم خیلی شدیده

کسی مثلشو ندیده

ما علاقممون درست سرِ جاشه

مگه میتونست که بهتر از این باشه

مگه هست توو دنیا، مثلِ ما دو تا

یه شبه منو مجنون، کردی لیلا

بگو چی داری که دلِ منو میکِشونی

فاصله باشه میمیرم از نگرونیت

مگه هست توو دنیا، مثلِ ما دو تا

یه شبه منو مجنون، کردی لیلا

بگو چی داری که دلِ منو میکِشونی

فاصله باشه میمیرم از نگرونیت

مگه هست توو دنیا، مثلِ ما دو تا

یه شبه منو مجنون، کردی لیلا

بگو چی داری که دلِ منو میکِشونی

فاصله باشه میمیرم از نگرونیت

مگه هست توو دنیا، مثلِ ما دو تا

یه شبه منو مجنون، کردی لیلا

بگو چی داری که دلِ منو میکِشونی

فاصله باشه میمیرم از نگرونیت

متن آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام دونه دونه 2