متن آهنگ دل پوبون
دوباره دل هوای با تو بودن کرده
نگو این دل دوریِ، عشقتو باور کرده
دلِ من خسته از این، دست به دعاها بُردن
همه ی آرزوهام، با رفتنِ تو مُردن
حالا من یه آرزو دارم توو سینه
که دوباره چشمِ من تو رو ببینه
حالا من یه آرزو دارم توو سینه
که دوباره چشمِ من تو رو ببینه
دوباره دل هوای با تو بودن کرده
نگو این دل دوریِ، عشقتو باور کرده
دلِ من خسته از این، دست به دعاها بُردن
همه ی آرزوهام، با رفتنِ تو مُردن
حالا من یه آرزو دارم توو سینه
که دوباره چشمِ من تو رو ببینه
حالا من یه آرزو دارم توو سینه
که دوباره چشمِ من تو رو ببینه
متن آهنگ پوبون به نام دل