متن آهنگ دل من سیاست ولی آبی رو خیلی دوست دارم

دل من سیاست ولی • آبی • رو خیلی • دوست دارم ♩♪
★☆★
روزای • روشن آفتابی • رو خیلی • دوست دارم ♩♪
★☆★
با هوای • تو توی • کوچه های • دلواپسی • ♩♪
★☆★
غروب مبهم سرخابی • رو خیلی • دوست دارم ♩♪
★☆★
با خیال تو اگه باشه خیالی • ندارم ♩♪

 

شب تا صبح گریه و بی • خوابی • رو خیلی • دوست دارم ♩♪
★☆★
میدونم یه روز میای • عمریه بی • قرارتم ♩♪
★☆★
انتظار تو و بی • تابی • رو خیلی • دوست دارم ♩♪
★☆★
دوست دارم طناب ماهو بگیرم بالا برم ♩♪
★☆★
واسه این شبای • مهتابی • رو خیلی • دوست دارم ♩♪

دل من سیاست ولی آبی رو خیلی دوست دارم