متن آهنگ دلی مهراد جم

هر شب توو فکرتم

که چی خوبه حالت

شاید من بد بودم

نکردم خوش حالت

تو که نفهمیدی

کی واست میمونه

بم گفتی دیوونه

ولی خدا میدونه که

من آره دوست داشتمت

آرزومِ داشتنت

کی تورو نخواستمت

بمون تو توو قلبم

من دلی دوست داشتمت

آرزومِ داشتنت

کی تورو نخواستمت

بمون تو توو قلبم من

قلبِ من بی رحمه میفهمه ولی عشقِ تورو

من نمیتونم ببینم اشکِ توو چشمِ تورو

ذره ذره میزنه برمن دلم انگار برات

تو نمیدونی ولی خوده خدا میدونه که

که من آره دوست داشتمت

آرزومِ داشتنت

کی تورو نخواستمت

بمون تو توو قلبم من

من دلی دوست داشتمت

آرزومِ داشتنت

کی تورو نخواستمت

بمون تو توو قلبم من

متن آهنگ مهراد حم به نام دلی