متن آهنگ خواهشا زیها

از بس دلربایی از قصد میری جایی
که من قلبم بگیره 
قلبت حزب باده حرفت مونده یاد 
این دل که داره میمیره

خواهشا به کل شهر 
بگو تویی همون که من هر شب تو خوابشم
خواهشا عاشقم باش توی آرامشم
با تو شب شب عشقه

خواهشا به کل شهر 
بگو تویی همون که من هر شب تو خوابشم
خواهشا عاشقم باش توی آرامشم
با تو شب شب عشقه

میدونی خودت قطعا مال خودته قلبم
توی اینور و بقیه اونر خطن
ندارم ازت آتو کیو بیارم جاتو
حالا حالاها قلبم کار داره با تو

خواهشا به کل شهر 
بگو تویی همون که من هر شب تو خوابشم
خواهشا عاشقم باش توی آرامشم
با تو شب شب عشقه

خواهشا به کل شهر 
بگو تویی همون که من هر شب تو خوابشم
خواهشا عاشقم باش توی آرامشم
با تو شب شب عشقه