متن آهنگ تسخیر امیر عظیمی

تسخیر کردی، روحِ این تنهای عالم رو

دیوانه کردی، چشم روشن های عالم را

پاکت به پاکت در نبودت دود میکردم

بیتابیِ تلخی کشیدن های عالم را

بی هیچ شک و شبهه ای، این یک روز خواهد کشت

فکرِ کنارم بودنت، زن های عالم را

بی هیچ شک و شبهه ای، این یک روز خواهد کشت

فکرِ کنارم بودنت، زن های عالم را

دستم به دامانت من از عشقِ تو میترسم

آلوده خواهد کرد دامن های عالم را

با بودنِ تو دَم به دَم پُر کرده اند انگار

نا دوستانم جای دشمن های عالم را

بی هیچ شک و شبهه ای، این یک روز خواهد کشت

فکرِ کنارم بودنت، زن های عالم را

بی هیچ شک و شبهه ای، این یک روز خواهد کشت

فکرِ کنارم بودنت، زن های عالم را

متن آهنگ امیر عظیمی به نام تسخیر