متن آهنگ بلدم نیستی شایان اشراقی
میبینی نمیبینی زخم میزنی
میبینی عاشقم از من میکَنی
نمیدونی منو چند چند میبَری
نمیدونی منو، نه …
بلدم نیستی، نمیفهمی منو اصلاً
همش هم میری، آره گریم گرفت از قصد
فقط خندیدی، آره بد جنسی و اصلاً
بلدم نیستی
بلدم نیستی، نمیفهمی منو اصلاً
همش هم میری، آره گریم گرفت از قصد
فقط خندیدی، آره بد جنسی و اصلاً
بلدم نیستی
میدونی میزنم یه روز قیدتو
هر کاری میکنم باز مغروری
بیا حداقل بدون عیبتو
آخه هر جا میرم از من دوری
بیا سمتِ من حداقل
یکم آروم خسته نشم
از این زندگی بستمه من
یکم به خودم بیام
بلدم نیستی، نمیفهمی منو اصلاً
همش هم میری، آره گریم گرفت از قصد
فقط خندیدی، آره بد جنسی و اصلاً
بلدم نیستی
بلدم نیستی، نمیفهمی منو اصلاً
همش هم میری، آره گریم گرفت از قصد
فقط خندیدی، آره بد جنسی و اصلاً
بلدم نیستی
متن آهنگ شایان اشراقی به نام بلدم نیستی