متن آهنگ پرستو بعد تو

رفتی شدم غریبه کاش میگفتم بمون رفتی شدم دلیل این بغض آسمون

بی تو شدم اسیر یه درد بی امون یه حرف نیمه کاره رو لبام مونده هنوز

بعد تو شده سهمم از این ساحل و دریا غم تو بسوزه غم تو

بعد تو دیگه خسته تر از خستم از این رفتن تو بسوزه غم تو

ای وای دلم خبر از حال دلم نداری احوال دلم خرابه

روز من سیاه ست خوب من بیا

خوبه چشمم این دله مهمون قبلیم

خوب من بیا بعد تموم سختیا

از این دیوونه کندی رفتی چه بی نشون برام تو خونه ردی از صدات مونده هنوز

چیزی ازم نمونده جز اشک بی امون شدم ماهی تو ساحل که میلرزه نیمه جون

بعد تو زندونی دنیا شدم اسیر غم تو بسوزه غم تو

بعد تو هنوز نرفته از تو خونه عطر تن تو بسوزه غم تو

ای وای دلم خبر از حال دلم نداری احوال دلم خرابه

روز من سیاه ست خوب من بیا

خوبه چشمم این دله مهمون قبلیم

خوب من بیا بعد تموم سختیا