متن آهنگ بازی جدیدت از آنیتا

تو میگی خسته شدم بسه بیا برگرد
اون روزایی که بودم تنها تو این خونه

آخرین چیزی که از تو یادمه
لبخند رو لبت وقت رفتنت
حالا اومدی با رنگی پریده
لابد اینم یه بازی جدیده

تو میگی دیوونه وار منو میخوای
دیوونه مگه عاشقی حالیشه
کاش یه مدتی رو دور باشیم از هم
تا شاید دلم یه کمی خالی شه

تو میگی خسته شدم بسه بیا برگرد
کاش بدونی دل بی تو چه روزایی سر کرد
اون روزایی که بودم تنها تو این خونه
کی میدونست حالمو چقده داغونه

میگی اینه دلیلت عشقمون بی رقیبه
نمیخوام عشقی رو که نمونی پاش هر دقیقه
فرصتت تمومه مگه وقتم حرومه
برو که این آدم فکرتو از سر پرونده

تو میگی دیوونه وار منو میخوای
دیوونه مگه عاشقی حالیشه
کاش یه مدتی رو دور باشیم از هم
تا شاید دلم یه کمی خالی شه

تو میگی خسته شدم بسه بیا برگرد
کاش بدونی دل بی تو چه روزایی سر کرد
اون روزایی که بودم تنها تو این خونه
کی میدونست حالمو چقده داغونه

تو میگی خسته شدم بسه بیا برگرد
اون روزایی که بودم تنها تو این خونه

تو میگی خسته شدم بسه بیا برگرد
اون روزایی که بودم تنها تو این خونه

تو میگی خسته شدم بسه بیا برگرد
کاش بدونی دل بی تو
اون روزایی که بودم تنها تو این خونه
کی میدونست حالمو