متن آهنگ بازنده سارن

بینمون اون که باید بره منم

متاسفم که فکر کردی با تو دشمنم

تو از قسط یه کاری کردی که من بشکنم

منم بهتره که این حرفها رو کِش ندم

منم بهتره که این حرفها رو کِش ندم

بازنده این رابطه کیه

تو که داری میری ها چته چیه

اون کیه که می مونه با یه زخم عمیق

تقصر کیه که دوست دارمت

که نمی تونم به فراموشی بسپارمت

منم و روزهای سخت جدید

چه جوری می تونی آروم شی

بری بیخیال دوتامون شی

بیخیال خاطره هامون شی

بیخیال خاطره هامون شی

چه جوری می تونی دیوونه چطور من و یادت نمی مونه

آخه چطور دل تو می تونه

آخه چطور دل تو می تونه

بازنده این رابطه کیه

تو که داری میری یا چته چیه

اون کیه که می مونه با یه زخم عمیق

تقصر کیه که دوست دارمت

که نمی تونم به فراموشی بسپارمت

منم و روزهای سخت جدید

منم و روزهای سخت جدید