متن آهنگ اره اون بی بیه منه اون هر کاری کنه بازم تهش مال منه

 

اره اون بی بیه منه اون هر کاری کنه بازم تهش مال منه ♬!

درداشو میکشم به دوش یه تنه مثل پروانه پر زدم شاید کنارت ♬!

اره اون بی بیه منه اون هر کاری کنه بازم تهش مال منه ♬!

درداشو میکشم به دوش یه تنه مثل پروانه پر زدم شاید کنارش ♬!

یاد اولین دونفری به خیر دور شدیم از هم چه حیف ♬!

یاد اولین حرفمو نبخیر زود شکستیم عهمونو حیف ♬!

داره میگذره من شب و روز همه رو رد که بی تو بمون ♬!

روی اسم تو قسم که تا وقتی زندم یادت میمونم ♬!