متن آهنگ ترک مسیح

من تو رو واسه دلم واسه هر روز و همیشه خواستم

میدونی اسمِ تو رو لبِ من شده قسمِ راستم

میگری حرفِ منو، میگری غمِ منو

پَ تو نرو نذار نبودت حس بشه

میدونی نمیتونم، میدونی نمیذارم

چشایِ خوشگلت قرمز بشه

با من بیا بازم بیا، عشقو بهم یاد بده

باز به این تنِ خسته، قدرتِ پرواز بده

بی تو بارون نی ، قلبم آروم نی

من به آسونی، جونم میره واست

من تو رو همیشه خواستم

اسمت قسمِ راستمه

با تو این دنیائه واس منه

جونم میره واست

من تو رو همیشه خواستم

اسمت قسمِ راستمه

با تو این دنیائه واس منه

آخه به عشقِ تو با ذوق من به تو زندگی میدم

همه ی عشقمو من تووی گوشه یِ چشمِ تو دیدم

میدونی قلبِ من تا ابد بدجور پایِ تو گیره

من واسه چشمایِ نازِ قشنگِ تو ساده میمیرم

بی تو بارون نی ، قلبم آروم نیس

من به آسونی، جونم میره واست

من تو رو همیشه خواستم

اسمت قسمِ راستمه

با تو این دنیائه واس منه

جونم میره واست

من تو رو همیشه خواستم

اسمت قسمِ راستمه

با تو این دنیائه واس منه

متن آهنگ مسیح به نام ترک