ام تکست

متن آهنگ من بی تو شانیکو

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ من دلم کم نمیاره احمد سلو

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ دویدومکی بنسیز یارالی گیبیسن

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ بی تو هرگز فاضل دریس

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ نامهربون از فتانه

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ جادو احلام

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ یار دیرین احلام

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ شب عشق ابی و هایده

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ چال گونه مجتبی دربیدی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

  متن آهنگ آرامش یوسف زمانی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • ام تکست
  • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹